BẢNG BÁO GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI PHÂN PHỐI TẠI CHUNG NAM